Stovner miljø- og byutviklingskomite

Stovner miljø- og byutviklingskomite innstiller i saker om vei og transport, miljøspørsmål, groruddalssatsingen og generelle plansaker.

Stovner miljø- og byutviklingskomite har delegert vedtaksmyndighet for tildeling av grønne midler.

Saker og møter i miljø- og byutviklingskomiteen

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Den nye komiteen etter valget 2023

ble klart etter at Stovner bydelsutvalg konstituerte seg 26.10.2023, og nå begynner jobben for de nye medlemmene:

Medlemmer

Engebretsen, Håvard (AP)

Engebretsen, Håvard (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Rasmussen, Atgeirr Flø (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Rasmussen, Geir Thomas (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Axelsen, Brit (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Stovner eldreråd
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Johnsen, Sylvia (Rødt)

Observatør av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for sykehjem
Nielsen, Henriette

Nielsen, Henriette (Høyre)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Nestleder av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

Halvorsen, Glenn (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Nord, Ingelin Kristin (H)

Nord, Ingelin Kristin (Høyre)

Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Wright, Marit M (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Braserudhaget, Håvard

Braserudhaget, Håvard (Høyre)

Nestleder av Stovner arbeidsutvalg
Nestleder av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Sheikh, Aamir Javed (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Benjamin, Terje (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Hjelde, Frode (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Karlstad, Asbjørg (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Vestby, Dagfinn (Rødt)

Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Khan, Azizurrehman (Rødt)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Zaeem, Sammia Naz

Zaeem, Sammia Naz (Rødt)

Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Linja, Jan Arild (Frp)

Linja, Jan Arild (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for dagsenter

Løvik, Elias (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Upadhyay, Bina (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Bhuyin, Badul (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for dagsenter

Bråten, Dorthea (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Gravdahl, Roar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Mamouri, Sogra (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite