Politiske møter og saker i Bydel Stovner

Politiske møter

Politiske møter med innkallinger, sakslister og protokoller i bydelsutvalg, komiteer og råd finner du i eInnsyn.

Møtekalender i eInnsyn

Møteplan for 2024 er nå vedtatt, slik:

Møte
runde

Arbeids-
utvalget

Rådene

Komiteene

Bydelsutvalget

1

Torsdag 25.jan

Onsdag 31.jan.

Tirsdag 6.feb

Torsdag 15.feb

2

Torsdag 29.feb

Onsdag 6.mar

Tirsdag 12.mar

Torsdag 21.mar

3

Torsdag 11.apr

Onsdag 17.apr

Tirsdag 23.apr

Torsdag 2. mai

4

Torsdag 30.mai

Onsdag 5.jun

Tirsdag 11.jun

Torsdag 20.jun

Møte
runde

Arbeids-
utvalget

Rådene

Komiteene

Bydelsutvalget

(Torsdag 22.aug)

5

Torsdag 5.sept

Onsdag 11.sept

Tirsdag 17.sept

Torsdag 26.sep

6

Torsdag 10.okt

Onsdag 16.okt

Tirsdag 22.okt

Torsdag 31.okt

7

Torsdag 21.nov

Onsdag 27.nov

Tirsdag 3.des

Torsdag 12.des

Alle møter starter med åpen halvtime der enhver kan få ordet. Møtene er i tillegg åpne for enhver å overvære.

Arbeidsutvalget, komiteer og bydelsutvalget starter møtene kl 18:00.
Rådene: Eldrerådet kl 14:00, Ungdomsrådet kl 17:00, Rådet for personer med funksjonsnedsettelse kl 17:30.

Tidligere møter mellom 2015 og 2017

Politiske saker

Sakskart, dokumenter og protokoller finner du i eInnsyn

Tidligere saker fra 2015 til 2017

Eldre saker får du ved å kontakte oss på postmottak@bsr.oslo.kommune.no og presiser så godt du kan hvilke dokumenter du ønsker å se.

Er du medlem av råd og utvalg i bydelen?

Da kan du logge deg inn via https://moteportal.oslo.kommune.no/BYD/