Stovner ungdomsråd

Om Stovner ungdomsråd

Stovner ungdomsråd har inntil 11 likestilte medlemmer i alderen 12-19 år, som bor i bydelen og som representerer ungdomsskoler, videregående skoler og frivillige organisasjoner. Ungdomsrådet gir råd til bydelsutvalget i saker som gjelder barn og unge. Rådet kan også ta initiativ til å fremme saker til politisk og administrativ ledelse.

Midler til ungdomstiltak

Stovner ungdomsråd tildeler midler til ungdomstiltak for barn og unge i bydelen. Pengene kan også tildeles til egne prosjekter og saker som rådet mener er viktige for unge i Bydel Stovner.Oppdaterte kriterier kan leses i sin helhet i Stovner ungdomsråd sak 32/23.

Vil du søke - her er søknadsskjema.
Har du mottatt midler - her er rapportskjema.

Saker og møter i ungdomsrådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

For politikere og medlemmer av rådet

Medlemmer

Daniela Ghebremicael

Leder av Stovner ungdomsråd

Henos Dawit

Nestleder av Stovner ungdomsråd

Blerona Ademi

Medlem av Stovner ungdomsråd

Hanna Hyunh Luu

Medlem av Stovner ungdomsråd

Zuhaib Jama Mahmod

Medlem av Stovner ungdomsråd

Selma Arab

Medlem av Stovner ungdomsråd

Angkavi Ananthasanthiraseca

Medlem av Stovner ungdomsråd

Mehdi Mohammadi

Medlem av Stovner ungdomsråd

Mahdi Mohamadi

Medlem av Stovner ungdomsråd

Iselin Ask Sevland

Medlem av Stovner ungdomsråd

Alisha Aamir

Medlem av Stovner ungdomsråd