Stovner ungdomsråd

Om Stovner ungdomsråd

Stovner ungdomsråd har inntil 11 likestilte medlemmer i alderen 12-19 år, som bor i bydelen og som representerer ungdomsskoler, videregående skoler og frivillige organisasjoner. Ungdomsrådet gir råd til bydelsutvalget i saker som gjelder barn og unge. Rådet kan også ta initiativ til å fremme saker til politisk og administrativ ledelse.

Søk om dialogmøte i ungdomsrådet, utvidet søknadsfrist er mandag 23. oktober 2023

Søk om å bli medlem i ungdomsrådet, søknadsfrist er 20. november 2023

Midler til ungdomstiltak

Stovner ungdomsråd tildeler midler til ungdomstiltak for barn og unge i bydelen. Pengene kan også tildeles til egne prosjekter og saker som rådet mener er viktige for unge i Bydel Stovner.Oppdaterte kriterier kan leses i sin helhet i Stovner ungdomsråd sak 32/23.

Vil du søke - her er søknadsskjema.
Har du mottatt midler - her er rapportskjema.

Saker og møter i ungdomsrådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

For politikere og medlemmer av rådet

Medlemmer

Abdulqadir, Safia

Leder av Stovner ungdomsråd

Vo, Nini

Nestleder av Stovner ungdomsråd

Ademi, Aurora

Medlem av Stovner ungdomsråd

Ademi, Blerona

Medlem av Stovner ungdomsråd

Tulum, Bersu Sena

Medlem av Stovner ungdomsråd

Bass, Maimuna

Medlem av Stovner ungdomsråd

Dawit, Henos

Medlem av Stovner ungdomsråd

Kayani, Zara

Medlem av Stovner ungdomsråd

Rodval, Raihan

Medlem av Stovner ungdomsråd

Ghebremicael Daniela

Medlem av Stovner ungdomsråd

Aamir Alisha

Medlem av Stovner ungdomsråd