Leter du etter en eldre politisk sak, send en e-post til postmottak@bsr.oslo.kommune.no og opplys så langt det lar seg gjøre hvilke sak og hvilken tidsperiode det er snakk om.