Bydel Stovner

Velkommen til Bydel Stovner!

Bydel Stovner er en grønn bydel lengst nord i Oslo med grense til Nittedal, Lillestrøm og Lørenskog. Vi har 33.000 innbyggere i vår bydel. Bydelen skal være et inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, engasjement, opplevelser og dialog.

Bydel Stovner gir tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, kultur, helse, og ivaretar en rekke andre av kommunens primæroppgaver. For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester har vi som mål å stadig utvikle oss, ut fra innbyggernes behov.

Vi har ambisjoner om å følge den store digitale utviklingen i samfunnet. Målet er at våre tjenester til en hver tid er så gode som mulige, og tilpasset de behovene du som innbygger har. Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.