Politiske møter og saker i Bydel Sagene

Politiske møter

Politiske møter med innkallinger, sakslister og protokoller i bydelsutvalg, komiteer og råd finner du i eInnsyn.

BU-møter streames live på bydelens Facebook-side, og blir gjort opptak som tilgjengeliggjøres på samme sted. https://www.facebook.com/bydelsagene

Møtekalender i eInnsyn

Tidligere møter mellom 2015 og 2022

Politiske saker

Sakskart, dokumenter og protokoller finner du i eInnsyn

Er du medlem av råd og utvalg i bydelen?

Da kan du logge deg inn via Acos møteportal

------

Vedtatt møteplan for 2024

Bydelsutvalget
Kl. 18.30

Torsdag
15. feb.

Torsdag
21. mar.

Torsdag
2. mai

Torsdag
13. jun.

Torsdag
12. sep.

Torsdag
7. nov.

Torsdag
12. des.

Arbeidsutvalget
Kl. 18.00

Mandag
12. feb.

Mandag
18. mar.

Mandag
29. apr.

Mandag
10. jun.

Torsdag
9. sep.

Mandag
4. nov.

Mandag
9. des.

Helse- og mestringskomitéen
Kl. 18.00

Torsdag
8. feb.

Torsdag
14. mar.

Torsdag
25. apr.

Torsdag
6. jun.

Torsdag
5. sep.

Torsdag
31. okt.

Torsdag
5. des.

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Kl. 18.00

Onsdag
7. feb.

Onsdag
13. mar.

Onsdag
24. apr.

Onsdag
5. jun.

Onsdag
4. sep.

Onsdag
30. okt.

Onsdag
4. des.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Kl. 16.30

Onsdag
7. feb.

Onsdag
13. mar.

Onsdag
24. apr.

Onsdag
5. jun.

Onsdag
4. sep.

Onsdag
30. okt.

Onsdag
4. des.

Oppvekst- og velferdskomitéen
Kl. 18.00

Tirsdag
6. feb.

Tirsdag
12. mar.

Tirsdag
23. apr.

Tirsdag
4. jun.

Tirsdag
3. sep.

Tirsdag
29. okt.

Tirsdag
3. des.

Ungdomsrådet
Kl. 17.00

Mandag
5. feb.

Mandag
11. mar.

Mandag
22. apr.

Mandag
3. jun.

Mandag
2. sep.

Mandag
28. okt.

Mandag
2. des.

Eldrerådet
Kl. 14.30

Mandag
5. feb.

Mandag
11. mar.

Mandag
22. apr.

Mandag
3. jun.

Mandag
2. sep.

Mandag
28. okt.

Mandag
2. des.