Møte i Østensjø byutvikling, miljø- og kulturkomite

Sak 1/16 - Godkjenning av møteinnkalling og sakskart 1/16

Sak 2/16 - Godkjenning av protokoll

Sak 3/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 1. februar 2016

Tid

klokken 18:30