Møte i Østensjø råd for funksjonshemmede

Sak 1/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart 1/16

Sak 2/16 - Godkjenning av protokoll 7/15

Sak 3/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. februar 2016

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bøler seniorsenter, Bølerlia 2