Møte i Østensjø råd for funksjonshemmede

Sak 15/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart 3/16

Sak 16/16 - Godkjenning av protokoll 2/16

Sak 17/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Tirsdag 26. april 2016

Tid

klokken 17:30