Møte i Østensjø råd for funksjonshemmede

Sak 37/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart 5/16

Sak 38/16 - Godkjenning av protokoll 4/16

Sak 39/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. september 2016

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bøler seniorsenters kafe, Bølerlia 2