Møte i Østensjø eldreråd

Sak 1/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart 1/16

Sak 2/16 - Godkjenning av protokoll 7/15

Sak 3/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 1. februar 2016

Tid

klokken 14:00