Møte i Østensjø eldreråd

Sak 17/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart 3/16

Sak 18/16 - Godkjenning av protokoll 2/16

Sak 19/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 25. april 2016

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadm. Olaf Helsets vei 5