Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)

Komiteen utreder, saksbehandler og skriver innstilling til bydelsutvalget i saker som gjelder mangfold, barn og unge, kulturpris, frivillighetsmidler, kulturdager og kulturminnevern.

Saker og møter i arbeidsutvalget for mangfold, oppvekst og kultur

Tidligere møter

Møter fra 2015-2021

Medlemmer

Fossheim, Siri (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Leder av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)

Hussain, Mohsanah (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Grorud ungdomsråd
Nestleder av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)

Husein, Abdihamid Mohammed (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)

Butt, Nawail (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)

Ullah, Faza (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)

Solbrekk, Terje (Høyre)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Rødtvet sykehjem

Sultani, Shahla (Rødt)

Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)

Ross, Stian Rino (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Varamedlem av Helse- og sosialkomité (HSK)
Medlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)

Jørve, Kjetil Strømme (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)

Al-Amri, Karrar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)
Medlem av Tilsynsutvalg for Ammerudlunden sykehjem

Nordsveen, Frida Charlotta (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)

Imsen, Øystein (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)

Bjåland, Rune (Høyre)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Varamedlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)

Rindsem, Tina (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)
Telefon

Karlsen, Lina Maria (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Grorud ungdomsråd
Varamedlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)

Aralle, Fatima (Rødt)

Varamedlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)

Dahlberg, Kajsa (Rødt)

Varamedlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)

Enoksen, Grete (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Varamedlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)

Klein, Judith (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)
Sekretær
Anders Langfeldt-Rugelbak
Telefon