Grorud ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i ungdomsrådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Rose, Nkeiruka Aguta (Apalløkka ungdomsskole)

Leder av Grorud ungdomsråd
Telefon

Aurora Augilera (Apalløkka skole)

Nestleder av Grorud ungdomsråd

Hadia Anjum Mirza (Ammerudklubben)

Medlem av Grorud ungdomsråd

Christian Nystuen (Ammerudklubben)

Medlem av Grorud ungdomsråd

Andreas S. Tysland (Apalløkka skole)

Medlem av Grorud ungdomsråd

Linn Pham (Groruddalen ungdomsskole)

Medlem av Grorud ungdomsråd

Ida Tuana Safak Lundsten (Groruddalen ungdomsskole)

Medlem av Grorud ungdomsråd

Ida Krok Nielsen (Fyrhuset)

Medlem av Grorud ungdomsråd

Ahmet Titrek (Kalbakkenklubben)

Medlem av Grorud ungdomsråd

Isatou Bah (Raven Romsås)

Medlem av Grorud ungdomsråd

Kaha Mohamed Hassan (Bjøråsen)

Medlem av Grorud ungdomsråd

Muhammed Ibrahim Ilyas Afzal (Ammerudklubben)

Medlem av Grorud ungdomsråd

Johannes Viktor Opstad (Raven Romsås)

Medlem av Grorud ungdomsråd

Karlsen, Lina Maria (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Grorud ungdomsråd
Varamedlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)

Kathir, Anujan (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Observatør av Grorud ungdomsråd
Nestleder av Helse- og sosialkomité (HSK)

Al- Shemmari, Reda (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud byutvikling- og miljøkomité (BMK)
Observatør av Grorud ungdomsråd
Telefon

Hussain, Mohsanah (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Grorud ungdomsråd
Nestleder av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)
Sekretær
Habib Tahir
Telefon