Tidligere politiske møter i Bydel Gamle Oslo

På denne siden finner du politiske møter med innkallinger, sakslister og protokoller i bydelsutvalg, komiteer og råd fra og med 2015.

For eldre saker, kontakt morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no