Møte i Gamle Oslo råd for personer med nedsatt funksjonsevne