Frogner ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i ungdomsrådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Wenneberg, Solveig

Leder av Frogner ungdomsråd
Telefon

Brunner, August

Nestleder av Frogner ungdomsråd

Bucio Bach, Vivianne (Høyre)

Medlem av Frogner ungdomsråd

Brunner, Frans

Medlem av Frogner ungdomsråd

Gullberg-Mathisen, Magnus (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner ungdomsråd

Heyerdahl, Ivo

Medlem av Frogner ungdomsråd

Eckhoff, Frans

Varamedlem av Frogner ungdomsråd

Schaathun, Celia (Venstre)

Varamedlem av Frogner ungdomsråd
Telefon
Sekretær
Leyla Erna Oguz
Telefon