Møte i Bjerke ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Fredag 4. desember 2015

Tid

klokken 16:00

Tilleggsinformasjon

Årvoll gård