Alna oppvekst- og kulturkomite

Komiteen behandler saker om aktiviteter og institusjoner innen kunst og kultur, bibliotek, film, video, barnehager, ungdomsspørsmål, frivillighetsmidler og oppvekstvilkår.

Saker og møter i oppvekst- og kulturkomiteen

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Sarah Jaber

Jaber, Sahra (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna oppvekst- og kulturkomite
Telefon

Malt, Thomas (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna oppvekst- og kulturkomite

Teige, Kirsten Helene (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Kahn, Nawaz (Venstre)

Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Tanvir, Shahid (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
John Sørå

Sørå, John (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna eldreråd
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Telefon

Gulbransen, Elisabeth (Høyre)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Alna råd for personer med funksjonsnedsettelser
Telefon
Laila Løchting

Løchting, Laila (Rødt)

Observatør av Alna oppvekst- og kulturkomite
Telefon