Strategi for et bærekraftig og sirkulært forbruk. Høringssvar fra Bydel Alna