Supplering av iPad til folkevalgte

Publisert dato: 04.05.2017

Saksfremlegg

Supplering av iPad til folkevalgte (PDF 133KB)