Planstrategi og planprogram 2016-2019 for Oslo kommune - høring og offentlig ettersyn. Uttalelse fra Bydel Alna