Kommuneloven § 10 B - høringsnotat til eldrerådet og rådet for funksjonshemmede