Varsel om oppstart strategisk plan for Hovinbyen Vedlegg 1