Status for folkehelsearbeidet i 2014 og Handlingsplan for folkehelsearbeidet i Bydel ALna, perioden 2013-2016