Opprettelse av inntaksområde på ungdomstrinnet for Granstangen skole