Kunngjøring om oppstart av detaljregulering - Lindeberg - friområde - vedlegg 1