Kjøp av el-bil i Alna hjemmetjeneste

Publisert dato: 20.03.2015

Saksfremlegg

Saksframlegg - kjøp av el-biler i Alna hjemmetjeneste (PDF 230KB)

Saken behandles i

DatoMøte
26.03.2015

Møte i Alna arbeidsutvalg