Godkjenning av protokoller fra styremøte 20.05.2014 og årsmøte 19.06.2014

Publisert dato: 17.03.2015

Saken behandles i

DatoMøte
24.03.2015

Styremøte for Ellingsrudåsen frivilligsentral