2015-02-10 Teisenveien 5 - vedlegg 3 Illustrasjon plangrep.pdf