Vil du jobbe som tolk eller oversetter?

Tolketjenesten har ofte behov for nye tolker og oversettere til oppdrag.

Jobb som tolk

Søkere bør oppfylle krav om å stå oppført i Nasjonalt tolkeregister. Les mer på Imdi sine sider om hvordan bli tolk.
Du kan bli tolk ved å ta autorisasjonsprøve i tolking, tolkeutdanning eller språktest og tolkekurs. Det tilbys kvalifisering ved OsloMet – Storbyuniversitetet og ved Høgskulen på Vestlandet.
Du må dessuten ha

  • fylt 21 år
  • kjennskap til norske samfunnsforhold og samfunnsforhold i land hvor tolkespråket brukes
  • meget god evne til å uttrykke deg både muntlig og skriftlig

Jobb som oversetter

For oversettere ønsker vi noen av følgende kvalifikasjoner:

  • bestått translatøreksamen
  • fagoversetterutdanning fra universitet/høyskole
  • dokumentert høy grad av tospråklighet

Videre må du ha:
• dokumentert erfaring fra oversetterarbeid
• kunnskap om norske samfunnsforhold
• meget god evne til å uttrykke deg muntlig og skriftlig
Aktuelle kandidater vil få tilsendt tekster/dokumenter til prøveoversettelse hvor du må oversette tekster fra og til norsk.

Slik søker du

Send en kortfattet søknad og CV til tolkebestillingen@vel.oslo.kommune.no

Hvis du har spørsmål kan de rettes til seksjonsleder på telefon 902 99 856