Vil du jobbe som tolk eller oversetter?

Jobb som tolk

Tolketjenesten har ofte behov for nye tolker og oversettere til oppdrag.

For muntlig tolk ønsker vi noen av disse kvalifikasjonene: 

 • bestått autorisasjonsprøve
 • tolkeutdanning fra universitet/høyskole
 • bestått ToSPoT testen
 • bestått "Test i norsk for fremmedspråkelige" (Bergenstesten) eller kunne dokumentere gode norskkunnskaper på annen måte
 • meget gode og dokumenterte kunnskaper i tolkespråket

Du må dessuten ha

 • fylt 21 år
 • meget gode og dokumenterte kunnskaper i tolkespråket
 • kjennskap til norske samfunnsforhold
 • meget god evne til å uttrykke deg både muntlig og skriftlig

Aktuelle søkere uten formelle tolkefaglige kvalifikasjoner vil bli kalt inn til en skriftlig test. Du blir da testet i generelle språkkunnskaper, samt allmennkunnskap og realkunnskap både i norsk og tolkespråket.

Jobb som oversetter

For oversettere ønsker vi noen av følgende kvalifikasjoner:

 • bestått translatøreksamen
 • fagoversetterutdanning fra universitet/høyskole
 • dokumentert høy grad av tospråklighet

Videre må du ha:

 • dokumentert erfaring fra oversetterarbeid
 • kunnskap om norske samfunnsforhold
 • meget god evne til  å uttrykke seg muntlig og skriftlig

Aktuelle kandidater vil få tilsendt tekster/dokumenter til prøveoversettelse hvor du må oversette tekster fra og til norsk.

Kontakt oss