Tolketjenesten

Vil du jobbe som tolk eller oversetter?

Jobb som tolk

Tolketjenesten har ofte behov for nye tolker og oversettere til oppdrag.

For muntlig tolk ønsker vi noen av disse kvalifikasjonene: 

 • bestått autorisasjonsprøve
 • tolkeutdanning fra universitet/høyskole
 • bestått ToSPoT testen
 • bestått "Test i norsk for fremmedspråkelige" (Bergenstesten) eller kunne dokumentere gode norskkunnskaper på annen måte
 • meget gode og dokumenterte kunnskaper i tolkespråket

Du må dessuten ha

 • fylt 21 år
 • meget gode og dokumenterte kunnskaper i tolkespråket
 • kjennskap til norske samfunnsforhold
 • meget god evne til å uttrykke deg både muntlig og skriftlig

Aktuelle søkere uten formelle tolkefaglige kvalifikasjoner vil bli kalt inn til en skriftlig test. Du blir da testet i generelle språkkunnskaper, samt allmennkunnskap og realkunnskap både i norsk og tolkespråket.

Jobb som oversetter

For oversettere ønsker vi noen av følgende kvalifikasjoner:

 • bestått translatøreksamen
 • fagoversetterutdanning fra universitet/høyskole
 • dokumentert høy grad av tospråklighet

Videre må du ha:

 • dokumentert erfaring fra oversetterarbeid
 • kunnskap om norske samfunnsforhold
 • meget god evne til  å uttrykke seg muntlig og skriftlig

Aktuelle kandidater vil få tilsendt tekster/dokumenter til prøveoversettelse hvor du må oversette tekster fra og til norsk.

Kontakt oss