Bestille oversettelse

Om tilbudet

Tolketjenesten tilbyr oversettelse av dokumenter for private og offentlige virksomheter samt privatpersoner.

Leveringstiden er 1-2 uker. Oversettelse av større dokumenter vil ta lengre tid. Du får opplyst leveringstid ved bestilling.

Slik bestiller du oversettelse

For bestilling av oversettelse sender du filene til oversettelser@vel.oslo.kommune.no eller per post eller oppmøte til:

Tolketjenesten i Oslo
Storgata 19
0184 Oslo

Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer. Møter du opp personlig for å avlevere dokumenter er åpningstiden 09.00-15.00.

Tekstene som skal oversettes bør leveres i wordformat eller PDF.

For tilbud, leveringstid og pris kontakt oss på telefon 902 50 131 eller epost oversettelser@vel.oslo.kommune.no.

Hva tilbyr vi?

Vi oversetter til og fra nær 40 språk. Her finner du oversikt over hvilke språk vi tilbyr skriftlig oversettelse av. For et til enhver tid oppdatert språktilbud, vennligst ta kontakt med Tolketjenesten.

Leveringstiden på standarddokumenter er 1-2 uker. Oversettelse av større dokumenter vil ta lengre tid. Du vil få informasjon om dette ved bestilling.

Dokumentet vil bli sendt til deg som vedlegg per epost. Dokumentet kan også leveres på minnepinne eller eventuelt papir om det er ønskelig.

Pris

Pris avhenger av omfanget av oversettelsen. Ved standarddokumenter som attester og karakterutskrift beregnes pris ut fra antall sider. Ved brosjyrer og annet informasjonsmateriell beregnes pris ut fra antall ord.

Om du her et hasteoppdrag eller ved spesielle krav til layout vil det legges på et tilleggsgebyr på 25%.

Dersom du som bestiller ikke skal betale for oversettelsen selv må du legge ved bekreftelse på dette.