Bestille eller avbestille tolk

Oslo kommunes tjenestesteder, offentlige virksomheter og andre organisasjoner kan bestille tolketjenester. Privatpersoner kan kun bestille tolk til teoriprøve for førerkort.

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med oss for å bestille eller avbestille tolk.

Det er stor pågang for bestilling av tolketjenester. Vi anbefaler at du har noen alternative tidspunkter før du bestiller.

Om du som privatperson ønsker tolk til teoriprøve må du før du bestiller tolk ha:

 • bekreftelse fra trafikkstasjonen hvor du skal ta prøven
 • dato for når du skal ta prøven

Ønsker du tolk i et språk som snakkes i flere land er det viktig at du spesifiserer hvilken form av språket tolken må beherske.

For bestilling/avbestilling av tolk, logg inn på bestillingsportalen. mangler du påloggingsinformasjon sender du en e-post til tolkebestillingen@vel.oslo.kommune.no

Hasteoppdrag kan bestilles via telefon: 22 99 58 80. Dersom du bestiller på telefon må du oppgi:

 • navn på virksomhet
 • bestiller / kontaktperson
 • språk (eventuelt dialekt)
 • dato
 • klokkeslett og varighet
 • type oppdrag (fremmøte eller fjerntolking)
 • hvis oppmøte annet sted, hvor
 • telefonnummer til kontaktperson
 • ønsket kjønn på tolk hvis det har betydning
 • eventuelle andre opplysninger som er relevante or oppdraget

Hva tilbyr vi?

Du kan få tolk på de mest brukte innvandrerspråk i Oslo. For et til enhver tid oppdatert språktilbud, vennligst ta kontakt med Tolketjenesten.

Muntlig tolkning gis via personlig fremmøte, over telefon eller via skjerm.

Pris

Kontakt oss for pris.