Bestille eller avbestille tolk

Offentlig virksomheter og andre organisasjoner kan bestille muntlig tolketjenester. Privatpersoner kan kun bestille tolk til teoriprøve for førerkort.

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med oss for å bestille eller avbestille tolk.

Det er stor pågang for bestilling av tolketjenester. Vi anbefaler at du har noen alternative tidspunkter før du bestiller. 

Om du som privatperson ønsker tolk til teoriprøve må du før du bestiller tolk ha: 

 • bekreftelse fra trafikkstasjonen hvor du skal ta prøven
 • dato for når du skal ta prøven 

Ønsker du muntlig tolking i et språk som snakkes i flere land er det viktig at du spesifiserer hvilken form av språket tolken må beherske.

Offentlige virksomheter og andre organisasjoner kan bestille tolketjenester tolkebestillingen@vel.oslo.kommune.no. Bestillingen må inneholde følgende opplysninger:

 • brukernummer / virksomhet
 • bestiller / kontaktperson
 • språk
 • dato
 • klokkeslett og varighet    
 • type oppdrag   
 • hvis oppmøte annet sted, hvor
 • telefonnummer til kontaktperson         
 • ønsket kjønn på tolk hvis det har betydning
 • navn på eventuelt bestemt tolk    
 • eventuelle andre opplysninger

Hvis det er mindre en 48 timer til oppdraget skal finne sted må bestillingen ringes inn på bestillingstelefonen telefon: 22 99 58 80.

 

 

Hva tilbyr vi?

Du kan få muntlig tolk til cirka 45 ulike språk.

Muntlig tolkning gis via personlig fremmøte, over telefon eller via skjerm.

Pris