Råd og veiledning

NAV-kontoret i bydelen din kan gi deg informasjon og veiledning om hvilke rettigheter du har og hvilke tjenester kommunen tilbyr.

Hvem kan få tilbudet?

Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon for å få råd og veiledning hos NAV-kontoret.

Å få råd og veiledning forutsetter vanligvis at du selv tar kontakt med NAV-kontoret ditt.

I noen tilfeller kan også NAV-kontoret på eget initiativ gi informasjon, råd og veiledning dersom dette kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Hva tilbyr vi?

NAV-kontoret kan gi opplysninger om rettigheter og veiledning om regelverk og hva som er vanlig praksis innenfor tjenestene. Når du kontakter oss kan det bli satt i gang tiltak for å finne ut hva du har behov for.

Eksempler på hva du kan få opplysninger om og hjelp til:

Dersom NAV-kontoret ikke kan hjelpe deg, vil de kunne henvise deg videre til rett instans.

Slik behandles dine personopplysninger

Oslo kommunes personvernerklæring for sosiale tjenester i NAV (PDF)

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med NAV-kontoret i bydelen din for å avtale tid for en samtale.