Omsorg+

Omsorg+ er boliger for deg over 67 år som stort sett klarer deg selv, men kan føle at det er utrygt, upraktisk eller ensomt å bo i eget hjem.

Dette får du i Omsorg+

  • tilpassede leiligheter
  • bemanning hele døgnet
  • aktivitetssenter og fellesrom
  • aktivitet og muligheter for sosialt fellesskap
  • tilbud om middagsservering
  • i noen tilfeller frisør og fotpleie

Alle Omsorg+ i Oslo har mellom 50 og 100 boliger.

Se en film om Omsorg + på Youtube

Oversikt over boligene

Se oversikt over alle boligene

Hva koster det?

Husleien settes på bakgrunn av leieprisene på lignende boliger som er leid ut på lignende vilkår i markedet. Dette kalles “gjengs leie”. Gjengs leie er basert på undersøkelser i markedet og boligens standard.

For å få vite husleien, henvend deg til bydelen som har den Omsorg+-boligen du vil søke om.

Vi krever ikke depositum.

Hvem kan søke?

  • Du må være over 67 år.
  • Du må ha lovlig opphold i Norge og ha bodd de siste 2 årene i Oslo.
  • Din nåværende bolig må være uegnet. Enten fordi den ikke er tilrettelagt for nedsatt funksjonsevne, eller fordi du har nedsatt funksjonsevne og opplever utrygghet eller ensomhet der du bor i dag.

Du kan søke om å leie bolig i ethvert Omsorg+ i Oslo kommune, uavhengig av hvilken bydel du bor i. Bydelstilhørighet gir ingen fortrinnsrett i vurderingen av hvem som skal få leie bolig i Omsorg+.

Utfylt søknadsskjema og nødvendige dokumenter sender du til bestiller- eller søknadskontoret i bydelen du bor i.

Du kan sende søknaden som vanlig post, eller levere den personlig.

Dokumenter du må legge ved søknaden:

Bestiller- og søknadskontorer kan også hjelpe deg med å fylle ut søknaden.

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Etter at du har søkt

Du får et skriftlig svar fra oss innen fire uker. Hvis saken ikke kan behandles innen fire uker, vil du motta en forvaltningsmelding. Da får du vite når søknaden blir behandlet ferdig.

Er det flere søkere enn ledige boliger, må bydelen prioritere mellom søkerne.

Vi kommer normalt på hjemmebesøk. Besøket avtales på forhånd, med deg eller den du har gitt fullmakt.

Leieavtalen inngår du med bydelen din. Den har ingen tidsbegrensning.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til søknadskontoret som har fattet vedtaket.

Regelverk: Forskrift om tildeling av bolig i Omsorg+ (Lovdata)