Startlån til å kjøpe bolig

Du kan få startlån dersom du har hatt langvarige problemer med å få lån eller tilstrekkelig lånebeløp i en privat bank.

Hva kan du søke om?

 • Dersom du ikke får lån i banken kan du søke om å låne hele kjøpesummen hos oss
 • Du kan få lån til en nøktern og egnet bolig i Oslo med hensyn til pris, størrelse og standard

Er du varig vanskeligstilt med svært lav inntekt kan du også bli vurdert for et rente- og avdragsfritt lån kalt tilskudd til etablering, som kan gis sammen med startlån. Tilskuddet tilbakeføres til Oslo kommune ved overdragelse av boligen ved salg, arv, gave eller lignende.

Krav til søker

 • Du må være over 18 år
 • Du må være varig økonomisk vanskeligstilt
 • Du må ha fast inntekt, eller være varig trygdet
 • Du må kunne betjene renter og avdrag på lånet
 • Dersom dere er et par og skal søke lån må begge stå ansvarlig for lånet

Vi stiller ikke krav om egenkapital eller kausjon i annen bolig.

Startlån tildeles etter en behovsprøving. Vi legger vekt på om du forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og om du har benyttet muligheten til sparing.

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Slik søker du om startlån til kjøp av bolig

1. Du trenger disse vedleggene

 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid.
 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser.
 • Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd.
 • Dokumentasjon på all gjeld.
 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue.
 • Leieavtale og eventuell oppsigelse hvis du leier bolig.
 • Bekreftelse på annen finansiering eller egenkapital.

2. Send inn søknad

Hva skjer videre?

Bydelen behandler saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om det.

Når du eventuelt har fått forhåndsgodkjenning eller lånetilsagn kan du starte jakten på egen bolig. Eventuelle bud gis til megler, som kontakter bydelen for å få godkjent finansieringen og boligen. Underskrevet kontrakt og takstdokumenter må leveres til boligkontoret som iverksetter utbetaling.

Når du har kjøpt bolig, er det Intrum AS som tar seg av utbetaling av lån fra kommunen, fakturering, purring, inkasso og besvarer generelle spørsmål om lånet.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligkontoret som har fattet vedtaket.