Brosjyre for deg som leier kommunal bolig

I denne brosjyren finner du nyttig informasjon til deg som skal leie en kommunal bolig. Brosjyren er oversatt til flere språk.