Heldøgnstjenester til personer med psykiske lidelser

Heldøgnstjenester er for deg som har utfordringer med psykisk helse, og som har behov for bolig med tilgjengelig personale gjennom hele døgnet.

Hva kan du få hjelp til?

 • å være trygg
 • medisinhåndtering
 • botrening og dagligdagse ferdigheter
 • tilbud om ferdig tilberedt mat
 • kost og ernæring med veiledning og oppfølging
 • å håndtere egen økonomi
 • å hindre isolasjon og hjelp til å holde kontakt med pårørende og nettverk
 • aktiviteter og gjøremål utenfor boligen
 • sysselsetting og oppfølging på dagtid
 • å samarbeid med hjelpeapparatet rundt deg

Slik søker du

Du må søke heldøgnstjenester i samarbeid med søknadskontoret i din bydel. Det er bydelen som innvilger tjenesten. Bydelen vil i samarbeid med deg vurdere ditt behov for hjelp og finne ut hvilken leverandør som har et tilbud som passer for deg. Bydelen sjekker om leverandøren har ledig plass. Hvis en leverandør har ledig plass, avtaler vi en samtale. Hvis du ønsker å se boligen først, kan du få en omvisning.

Hva koster det?

Boligen leies av den leverandøren du velger. Leverandøren tegner en vanlig husleiekontrakt. Husleien er basert på det som til enhver tid er lavest markedsleie. Dette varierer med størrelsen og beliggenheten til boligen. Bydelen inngår avtale med leverandør om kjøp av heldøgnstjenester.

Omsorgsnivå

Heldøgnstjenestene er delt inn i 4 omsorgsnivå:

 • Omsorgsnivå 1 er for deg som har behov for tilgjengelig personale dag og kveld, enten ved at du kontakter personalet ved behov eller ved faste avtaler. Personalet kan kontaktes ved behov på natt. Boligen din kan være samlokalisert med fellesarealer.
 • Omsorgsnivå 2 er for deg som har behov for at personalet er tilstede og kan kontaktes hele døgnet. Boligen kan være samlokalisert med fellesarealer.
 • Omsorgsnivå 3 er for deg som har behov for at personalet er tilstede og tilgjengelig hele døgnet. Boligen bør være en del av en mindre enhet.
 • Omsorgsnivå 4 er for deg som har behov for tett oppfølging og tilgjengelig personale gjennom hele døgnet. Du kan ha behov for oppfølging av mer enn en ansatt, og du har behov for en bolig som ligger adskilt fra andre boenheter.

Leverandører

Du kan søke heldøgnstjenester hos disse leverandørene. Du finner mer informasjon på leverandørens nettsider.

Leverandører av tjenester i omsorgsnivå 1-3

Leverandører av tjenester i omsorgsnivå 4