Alna boligkontor

Våre tjenester

  • Søk om kommunal bolig
  • Søk om kommunal bostøtte
  • Søk om startlån (Husbanken)
  • Søk om bostøtte (Husbanken)

Kontaktinformasjon

Søknad om bostøtte

Telefontid mandag til fredag kl. 12:00-13:00.

Telefon:

Søknad om startlån

Telefontid mandag til fredag kl. 12:00-14:00.

Telefon:

Søknad om kommunal bolig

Telefontid mandag til fredag kl 12:00-14:00.

Telefon:

Driftsspørsmål vedrørende Tevlingveien 16-24

Telefon: 46 93 84 61

Kontakt

Telefon
55 55 33 33
Postadresse:
Postboks 93 Furuset
1001 OSLO
Besøksadresse:
Trygve Lies Plass 6
1051 OSLO