Oppdater kontaktopplysninger i barnehagesystemet

Oslo kommunes opptakssystem for barnehager er knyttet til det nasjonale kontakt og reservasjonsregisteret.