Til innhold
Barnehage

Oppdater kontaktopplysninger i barnehagesystemet

Nye tilbud om barnehageplass er sendt ut

Alle tilbud i 3. opptaksrunde er nå tilgjengelig i søknadsportalen. Fikk du ikke tilbud, men har rett til plass i august eller september, vil du få tilbud senest i løpet av juni. Bydelene sender ut nye tilbud fortløpende. 

Oslo kommunes opptakssystem for barnehager er knyttet til det nasjonale kontakt og reservasjonsregisteret.