Til innhold

Oppdater kontaktopplysninger i barnehagesystemet

Barn som fyller ett år i oktober eller november, og som ikke har barnehageplass fra før, har lovfestet rett på barnehageplass hvis de søker senest 15. august.

Oslo kommunes opptakssystem for barnehager er knyttet til det nasjonale kontakt og reservasjonsregisteret.

  1. For å sikre at vi har riktig er e-postadresse og mobiltelefonnummer til deg, må endre informasjonen i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret.  
  2. Deretter må du logge deg inn i opptakssystemet slik at kontaktinformasjonen oppdaterer seg.

Når barnehagen din tar i bruk Oslo kommunes nye digitale plattform for kommunikasjon mellom barnehage og hjem, vil e-postadresse og mobiltelefonnummer hentes fra opptakssystemet. Du kan logge på med ID-porten.