Barnehage

Oppdater kontaktopplysninger i barnehagesystemet

Frist 15. august for opptak i oktober og november

Barn med rett til plass i oktober og november må sende inn søknad senest 15. august for å være garantert plass. Har du allerede sendt søknad, trenger du ikke sende på ny. Det er barn som er ett år senest i november og som ikke har plass fra før som er med i opptaket.

Oslo kommunes opptakssystem for barnehager er knyttet til det nasjonale kontakt og reservasjonsregisteret.