Kompetanseutvikling

Oslo kommune har noen sentrale kompetansetiltak for alle barnehager. I tillegg har bydelene egne kompetansetiltak for sine ansatte.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)

Oslo kommune og OsloMet har et samarbeid om arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning for barnehagemedarbeidere. Studentene i ordningen tar utdanningen over fire år, og arbeidsplassen er en sentral læringsarena.

Det legges til rette for utdanning kombinert med arbeid og delvis betalt permisjon med lønn for medarbeidere i Oslos barnehager. Ta kontakt med din bydel for mer informasjon.

Tilleggsutdanning for andre pedagoger enn barnehagelærere

Det er mulig for medarbeidere i barnehagene med en annen pedagogisk utdanning, som for eksempel barnevernspedagoger og lærere, å ta en tilleggsutdanning for å kunne ansettes fast i stilling som pedagogisk leder.

Tilleggsutdanningen består av 30 studiepoeng i barnehagepedagogikk og 30 studiepoeng i småbarnspedagogikk. Ta kontakt med din bydel for mer informasjon.

Veiledning av nyutdannede barnehagelærere

Ordningen med veiledning av nyutdannede barnehagelærere det første året i arbeid er et viktig bidrag til å sikre god overgang fra studier til arbeidsliv. Veiledningen tilrettelegges for den enkelte barnehagelærer og gjennomføres av en erfaren og kvalifisert kollega med veilederkompetanse. Ta kontakt med din bydel for mer informasjon.

Lederutdanning

Lederutdanning for styrere

Utdanningsdirektoratet tilbyr lederutdanning for styrere i samarbeid med flere studiesteder. Utdanningen gjennomføres på deltid mens styrer/daglig leder er i arbeid. Den gir 30 studiepoeng og kan inngå i en masterutdanning i ledelse.
Barnehageeier skal godkjenne søknaden om studieplass. I kommunale barnehager er det bydelen som skal godkjenne.

Utdanningsdirektoratet betaler studieplassen, mens barnehageeier må betale for reise og opphold. Oslo kommune gir 10 000 kroner i stipend til styrere som består utdanningen, og 10 000 kroner i tilretteleggingstilskudd til barnehagen

Les mer om stipendordningen (PDF 0,5MB)

Videreutdanning i ledelse for pedagogiske ledere

Oslo kommune tilbyr nyansatte pedagogiske ledere videreutdanning i ledelse.

Læreplasser og praksisplasser

Oslos barnehager skal ta imot lærlinger og elever i praksis fra barne- og ungdomsarbeiderutdanningen. Å tilby lærlingeplasser og praksisplasser for barne- og ungdomsarbeidere med sikte på fremtidig ansettelse, er et viktig virkemiddel for Oslo kommune for å rekruttere tilstrekkelig antall medarbeidere med fagkompetanse.

Det er også mulig å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere mens man er i jobb i Oslos barnehager. Hvert år tilbyr Oslo kommune 50 utdanningsplasser til barnehagemedarbeidere som ønsker å ta fagbrev til barne- og ungdomsarbeider. Ta kontakt med bydelen din for mer informasjon.

Praksisbarnehager

Oslo kommune har mange praksisbarnehager for studenter som tar barnehagelærerutdanning på OsloMet. Studentene har flere perioder med praksis i løpet av utdanningen, og mange studenter søker jobb i praksisbarnehagen etter endt utdanning.

Relevante lenker

Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling