Om Sprell i jungelen

Sprell i jungelen er en inkluderende praksis der barn får utvikle et rikt språk i et musisk og sanselig lekeunivers.

Sprell i jungelen er utviklet av språkpedagog Britt Helen Harket og musikkterapeut Mette Thiedemann som begge er utdannet barnehagelærere. Utviklingen av Sprell i jungelen startet i 2014, i nært samarbeid med barnehager i Bydel Nordstrand. De er selve drivkraften bak praksisen og har lang erfaring i å kurse barnehager.

Målet med Sprell i jungelen er å støtte barnehagene i å skape inkluderende leke- og språkmiljøer. Gjennom faglig utvikling og praktisk metodikk bidrar Sprell i jungelen til å følge opp «Oslostandarden for et inkluderende leke- og språkmiljø».

Video om sprell

Kontakt oss

Har du spørsmål om Sprell i jungelen kan du kontakte språkpedagog og barnehagelærer Britt Harket, eller musikkterapeut og barnehagelærer Mette Thiedemann. Kontakt dem på e-post: sprell.i.jungelen@bns.oslo.kommune.no