Kurs

Gratis digitale kurs for alle barnehager! Sprell i Jungelen tilbyr faglig påfyll, refleksjon og metodiske sprell som brukes direkte inn i barnehagepraksisen.

Felles kompetanseløft for hele barnehagen!

Vi ønsker å tilby deg et heldigitalt kurs som er direkte anvendbar i barnehagepraksisen. Få konkret inspirasjon og støtte til å skape et inkluderende leke- og språkmiljø for barna.

Gratis og heldigitale Sprell i jungelen-kurs blir tilgjengelig i januar! Kurset inneholder faglig påfyll og refleksjon kombinert med musiske og lekne sprell som inspirerer til en inkluderende barnehagepraksis. Sprell i jungelen samsvarer med Oslostandardens helhetlige tilnærming til barns utvikling der språk er en viktig relasjonsbygger.

Les mer om Sprell i jungelen.

Felles opplevelser og erfaringer.

Sprell i jungelen bidrar til å skape felles erfaringer og opplevelser gjennom barnelitteratur, musikk, lek og sanseopplevelser hvor nye vennskap kan oppstå. Metodikken har en helhetlig tilnærming til barns utvikling og ser på leken som barns drivende kraft. Gjennom musikk, felles opplevelser og tema over tid kan barnehagen gi alle barn mulighet til å få tilgang til, være en del av og kunne bidra inn i fellesskapet.

Tilstedeværelse.

Barna har behov for varme og tilstedeværende voksne som deltar i samspill og er støttende tilstede når barna bygger relasjoner. Sanselig metodikk og spesialkomponert musikk vil gjennom kurset gjøres tilgjengelig for alle barn, barnehageansatte og foreldre i hele Oslo.

Helhetlig tilnærming til barns utvikling.

Ved bruk av musikk, felles opplevelser og tema over tid gir barnehagen alle barn mulighet til å få være en del av og kunne bidra inn i fellesskapet. Denne sanselige metodikken, samt spesialkomponert musikk vil gjennom kurset gjøres tilgjengelig for alle barn, barnehageansatte og foreldre i hele Oslo.

Noe for din barnehage?

Kurset er heldigitalt og ligger tilgjengelig på YouTube. Vi anbefaler å bruke en hel planleggingsdag til kurset (alternativt 2 nærliggende personalmøter).

Ta kurset nå!

Infoskriv om hvordan kurset kan gjennomføres lastes ned her.

Sprell i jungelen