Musikk på broen

Et musikkverktøy spesielt utviklet for barnehager med en høy andel flerspråklige barn: Her kan du inkludere alle verdens språk, og gi plass til alle barnas ressurser.

Barn som leker