God ViB – Visuell støtte i barnehagen

God ViB er en samling nettressurser som passer for alle barn i barnehagene.

Å visualisere språket med tegn-til-tale og symboler, gjør at kommunikasjonen går enklere ved at vi både ser og hører det som blir sagt. Dette kan støtte barnets språkforståelse, gjøre begrepsinnlæringen lettere, være en støtte til å uttrykke seg, øke selvstendighet og deltakelse og gi struktur og oversikt.

«God ViB» er utviklet av Bydel Gamle Oslo i samarbeid med Haukåsen skole.

Gjennom filmer og materiell lærer du hva visuell støtte er. Du får også tilgang til materiell for å komme i gang med visuell støtte som allmenpedagogisk tiltak i din barnehage.

Se alle filmer og undervisningsmateriell (osloskolen.no)