Bogerud Åpen barnehage

Litt om barnehagen

Tilbudet er for foreldre/foresatte og barn som bor i bydelen. You have to live in Østensjø community if you want to visit us.

BOGERUD ÅPEN BARNEHAGE er et tilbud til alle foreldre/foresatte med barn som ønsker å møte andre foreldre/foresatte med barn. Her er det tilrettelagt en fellesarena for lek, sosialt samvær og utveksling av erfaringer tilpasset ulik alder på barna. Vi gir foreldre/foresatte videre hjelp ved behov. Det er også tett samarbeid med Helsestasjonen og Oslohjelpa i Østensjø bydel. Foreldre/foresatte har selv ansvar for barnet sitt, og må være tilstede under besøket.

Tid: Mandag, tirsdag og onsdag Kl. 10.30-14.30

VELKOMMEN :)

BLUESMOTHERS er en liten gruppe for mammaer som kjenner på nedstemthet med babyer opp til 6 mnd, eller av ulike grunner trenger støtte og hjelp. Vi samarbeider med Oslohjelpa. Ta kontakt med helsesykepleier eller i åpen barnehage ved behov for deltakelse.

Tid: Torsdag kl. 09.00-11.30

STORÅPEN er åpen barnehage for barn over 18 måneder som ikke har barnehageplass, og familier som av ulike grunner har ekstra behov. Tid: Fredag Kl. 10.00-14.00

Påskeuka: Åpent mandag og tirsdag. Stengt onsdag. God påske:)

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Østensjø
 • Åpen barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 0 år - 5 år
 • Antall ansatte: 1
 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 1% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Foreldrene mener

Denne barnehagen har ikke gjennomført den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager. Les mer om den nasjonale brukerundersøkelsen for barnehager her.

Pris

Tilbudet er gratis.

Barnehagens ledelse

Bogerud åpen barnehage

Leder/Pedagogisk leder
Hilde Irene Sunde
Telefon
Styrer
Trine Gerhardsen Myhre
Telefon

Kontakt

Telefon
47 51 76 76
E-post
apenbarnehage@bos.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Stallerudveien 97
0693 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Mandag, tirsdag onsdag; åpen barnehage for alle. Torsdag: gruppetilbud fredag: åpent for barn over 18 måneder uten barnehageplass.