Bogerud Åpen barnehage

Litt om barnehagen

Tilbudet er for foreldre/foresatte og barn som bor i bydelen. You have to live in Østensjø community if you want to visit us.

Bogerud åpen barnehage er et tilbud til alle foreldre/foresatte med barn som ønsker å møte andre foreldre/foresatte med barn. Her er det tilrettelagt en fellesarena for lek, sosialt samvær og utveksling av erfaringer tilpasset ulik alder på barna. Vi gir foreldre/foresatte videre hjelp ved behov. Det er også tett samarbeid med Helsestasjonen og Familiesenteret i Østensjø bydel.

Foreldre/foresatte har selv ansvar for barnet sitt, og må være tilstede under besøket.

mandag, tirsdag og onsdag:

Kl. 11:00-14:30

Følg oss på Instagram: bogerudapenbarnehage (nyopprettet)

STORÅPEN er åpen barnehage for barn over 18 måneder som ikke har barnehageplass.

Tid: Fredag Kl 10:00-14:30

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Østensjø
 • Åpen barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 0 år - 5 år
 • Antall ansatte: 2
 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 61,5% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2021. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2023.

Foreldrene mener

Denne barnehagen har ikke gjennomført den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager. Les mer om den nasjonale brukerundersøkelsen for barnehager her.

Pris

Tilbudet er gratis.

Barnehagens ledelse

Leder/Pedagogisk leder
Hilde Irene Sunde
Telefon
Leder
Trine Gerhardsen Myhre
Telefon

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Stallerudveien 97
0693 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Mandag, tirsdag onsdag; åpen barnehage for alle. Torsdag: gruppetilbud fredag: åpent for barn over 18 måneder uten barnehageplass.