Til innhold
Avfall og gjenvinning

Romerike biogassanlegg

Åpningstid

Uke 38

 • Mandag: 07:30 - 15:30
 • Tirsdag: 07:30 - 15:30
 • Onsdag: 07:30 - 15:30
 • Torsdag: 07:30 - 15:30
 • Fredag: 07:30 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 39

 • Mandag: 07:30 - 15:30
 • Tirsdag: 07:30 - 15:30
 • Onsdag: 07:30 - 15:30
 • Torsdag: 07:30 - 15:30
 • Fredag: 07:30 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 40

 • Mandag: 07:30 - 15:30
 • Tirsdag: 07:30 - 15:30
 • Onsdag: 07:30 - 15:30
 • Torsdag: 07:30 - 15:30
 • Fredag: 07:30 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Postadresse

Postboks 54 Mortensrud, 1215 OSLO

Besøksadresse

Miljøparkvegen 105, 2160 VORMSUND

Husholdnings- og næringsavfall

Biogassanlegget tar i mot kildesortert matavfall i henhold til avfallsforskriften for den kommunale renovasjonsordningen. Anlegget tar også i mot flytende matavfall fra produksjonsindustri, samt matavfall fra næringsvirksomhet og andre som ikke omfattes av kommunale renovasjonsordninger, men som er definert i Forurensningsloven § 27.

Anlegget tar ikke i mot mat som er trukket tilbake på grunn av antibiotika, plantevernmidler, tungmetaller, organiske miljøgifter eller andre miljøskadelige stoffer.

Anlegget tar i mot grønne poser med matavfall. Matavfall i papirposer kan også tas i mot. Store mengder bio-poser tas ikke i imot.

Matavfallet må ikke inneholde glass, metall eller isoporkasser.

For næringskunder

Informasjonsark

Meld fra om lukt, støy eller andre plager

Meld fra om lukt, støy eller andre plager fra våre anlegg

Se video fra anlegget

Se video fra anlegget.