Romerike biogassanlegg

Åpningstid

Uke 21

 • Mandag: 07:30 - 15:30
 • Tirsdag: 07:30 - 15:30
 • Onsdag: 07:30 - 15:30
 • Torsdag: Stengt
 • Fredag: 07:30 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 22

 • Mandag: 07:30 - 15:30
 • Tirsdag: 07:30 - 15:30
 • Onsdag: 07:30 - 15:30
 • Torsdag: 07:30 - 15:30
 • Fredag: 07:30 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 23

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: 07:30 - 15:30
 • Onsdag: 07:30 - 15:30
 • Torsdag: 07:30 - 15:30
 • Fredag: 07:30 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Postadresse

Postboks 240 Alnabru, 0614 OSLO

Besøksadresse

Miljøparkvegen 105, 2160 VORMSUND

Husholdnings- og næringsavfall

Biogassanlegget tar i mot kildesortert matavfall i henhold til avfallsforskriften for den kommunale renovasjonsordningen. Anlegget tar også i mot flytende matavfall fra produksjonsindustri, samt matavfall fra næringsvirksomhet og andre som ikke omfattes av kommunale renovasjonsordninger, men som er definert i Forurensningsloven § 27.

Anlegget tar ikke i mot mat som er trukket tilbake på grunn av antibiotika, plantevernmidler, tungmetaller, organiske miljøgifter eller andre miljøskadelige stoffer.

Anlegget tar i mot grønne poser med matavfall. Matavfall i papirposer kan også tas i mot. Store mengder bio-poser tas ikke i imot.

Matavfallet må ikke inneholde glass, metall eller isoporkasser.

For næringskunder

 • Levering av matavfall til Romerike biogassanlegg avtales med Energigjenvinningsetaten. Send forespørsel til postmottak@reg.oslo.kommune.no.
 • Betingelser for levering fastsettes i avtalen
 • Før avtaleinngåelse og levering av avfall, skal det leveres en analyse eller dokumentasjon av innholdet i leveransen

Informasjonsark

Se video fra anlegget

Se video fra anlegget.