Romerike biogassanlegg

Husholdnings- og næringsavfall

Biogassanlegget tar i mot kildesortert matavfall i henhold til avfallsforskriften for den kommunale renovasjonsordningen. Anlegget tar også i mot flytende matavfall fra produksjonsindustri, samt matavfall fra næringsvirksomhet og andre som ikke omfattes av kommunale renovasjonsordninger, men som er definert i Forurensningsloven § 27.

Anlegget tar ikke i mot mat som er trukket tilbake på grunn av antibiotika, plantevernmidler, tungmetaller, organiske miljøgifter eller andre miljøskadelige stoffer.

Anlegget tar i mot grønne poser med matavfall. Matavfall i papirposer kan også tas i mot. Store mengder bio-poser tas ikke i imot.

Matavfallet må ikke inneholde glass, metall eller isoporkasser.

For næringskunder

  • Levering av matavfall til Romerike biogassanlegg avtales med Renovasjons- og gjenvinningsetaten. Send forespørsel til postmottak@reg.oslo.kommune.no.
  • Betingelser for levering fastsettes i avtalen
  • Før avtaleinngåelse og levering av avfall, skal det leveres en analyse eller dokumentasjon av innholdet i leveransen

Informasjonsark

Oslo kommunens biogassanlegg

Se video hvordan Oslo kommunens biogassanlegg fungerer.

Åpningstid

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag

Kontakt

Telefon
23 48 36 50
E-post
postmottak@reg.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 240 Alnabru
0614 OSLO
Besøksadresse:
Miljøparkvegen 105
2160 VORMSUND