Til innhold

Romerike biogassanlegg

Åpningstid

Uke 42

 • Mandag: 07:30 - 15:30
 • Tirsdag: 07:30 - 15:30
 • Onsdag: 07:30 - 15:30
 • Torsdag: 07:30 - 15:30
 • Fredag: 07:30 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 43

 • Mandag: 07:30 - 15:30
 • Tirsdag: 07:30 - 15:30
 • Onsdag: 07:30 - 15:30
 • Torsdag: 07:30 - 15:30
 • Fredag: 07:30 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 44

 • Mandag: 07:30 - 15:30
 • Tirsdag: 07:30 - 15:30
 • Onsdag: 07:30 - 15:30
 • Torsdag: 07:30 - 15:30
 • Fredag: 07:30 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Postadresse

Postboks 54 Mortensrud, 1215 OSLO

Besøksadresse

Miljøparkvegen 105, 2160 VORMSUND

Næringskunder kan levere

 • Kildesortert matavfall i henhold til avfallsforskriften for den kommunale renovasjonsordningen.
 • Flytende matavfall f.eks fra industri produksjon.
 • Matavfall fra næringsvirksomhet og andre som ikke omfattes av kommunale renovasjonsordninger, men som er definert i Forurensningsloven § 27.

Anlegget tar ikke i mot mat som er trukket tilbake på grunn av antibiotika, plantevernmidler, tungmetaller, organiske miljøgifter eller andre miljøskadelige stoffer.

Anlegget tar i mot grønne poser med matavfall. Matavfall i papirposer kan også tas i mot. Store mengder bio-poser tas ikke i imot.

Avfall skal ikke inneholde glass, metall og isoporkasser.

Betingelser næringskunder

 • Avtale om levering av matavfall til Romerike biogassanlegg inngås med Energigjenvinningsetatens salgsavdeling.
 • Betingelser for levering fastsettes i en avtalen.
 • Før oppstart av avtale og levering av avfall, skal det leveres en analyse eller dokumentasjon av innholdet.

Informasjonsark

Meld fra om lukt, støy eller andre plager

Meld fra om lukt, støy eller andre plager fra våre anlegg