Til innhold

Romerike biogassanlegg

Åpningstid

Uke 25

 • Mandag: 07:30 - 15:30
 • Tirsdag: 07:30 - 15:30
 • Onsdag: 07:30 - 15:30
 • Torsdag: 07:30 - 15:30
 • Fredag: 07:30 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 26

 • Mandag: 07:30 - 15:30
 • Tirsdag: 07:30 - 15:30
 • Onsdag: 07:30 - 15:30
 • Torsdag: 07:30 - 15:30
 • Fredag: 07:30 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 27

 • Mandag: 07:30 - 15:30
 • Tirsdag: 07:30 - 15:30
 • Onsdag: 07:30 - 15:30
 • Torsdag: 07:30 - 15:30
 • Fredag: 07:30 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Postadresse

Postboks 54 Mortensrud, 1215 OSLO

Besøksadresse

Miljøparkvegen 105, 2160 VORMSUND

Næringskunder kan levere

 • Kildesortert matavfall i henhold til avfallsforskriften for den kommunale renovasjonsordningen.
 • Flytende matavfall f.eks fra industri produksjon.
 • Matavfall fra næringsvirksomhet og andre som ikke omfattes av kommunale renovasjonsordninger, men som er definert i Forurensningsloven § 27.

Anlegget tar ikke i mot mat som er trukket tilbake på grunn av antibiotika, plantevernmidler, tungmetaller, organiske miljøgifter eller andre miljøskadelige stoffer.

Anlegget tar i mot grønne poser med matavfall. Matavfall i papirposer kan også tas i mot. Store mengder bio-poser tas ikke i imot.

Avfall skal ikke inneholde glass, metall og isoporkasser.

Betingelser næringskunder

 • Avtale om levering av matavfall til Romerike biogassanlegg inngås med Energigjenvinningsetatens salgsavdeling.
 • Betingelser for levering fastsettes i en avtalen.
 • Før oppstart av avtale og levering av avfall, skal det leveres en analyse eller dokumentasjon av innholdet.

Informasjonsark

 • Faktaark om biologisk behandling av matavfall
 • Fact sheet about biologicalf treatment of food waste
 • Faktaark om biogass og biogjødsel
 • Fact sheet about biogas and biofertilizer
 • Faktaark om biogjødsel fra matavfall
 • Fact sheet about biofertilizer from food waste
 • Beredskapsbrosjyre Romerike biogassanlegg (PDF 0,3MB)
 • Faglig redegjørelse om biogass i Oslo kommune (PDF)
 • Rapport om verdiskaping av biogass på Østlandet 2016 (PDF 1 MB)
 • Bærekraft og klimanytte for norskprodusert biogass 2017 (PDF 1 MB)

Meld fra om lukt, støy eller andre plager fra våre anlegg