Klemetsrud utsorteringsanlegg

Klemetsrud utsorteringsanlegg tar i mot kildesortert husholdningsavfall fra Oslos befolkning som er sortert i tre fraksjoner; plastemballasje i lilla poser, matavfall i grønne poser og restavfall i vanlige handleposer. Posene sorteres fra hverandre etter farge i det optiske sorteringsanlegget. Dette er en del av Oslos kretsløpsbaserte kildesorteringssystem.

Kontakt

Telefon
23 48 36 50
E-post
postmottak@reg.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 240 Alnabru
0614 OSLO
Besøksadresse:
Klemetsrudveien 1
1278 OSLO