Haraldrud energigjenvinningsanlegg

Haraldrudanlegget ble tatt i bruk i 1967 og var Norges første store energigjenvinningsanlegg for avfall. Anlegget er i drift døgnkontinuerlig.

Anlegget behandler i hovedsak husholdningsavfall og noe næringsavfall - totalt ca. 120 000 tonn i året. Anlegget produserer energi i form av varmt vann, som distribueres til Hafslund Oslo Celsios fjernvarmenett.

Fjernvarme handler i stor grad om å bruke energi som ellers ville gått tapt. Det ferdig sorterte restavfallet i Oslo er et godt eksempel på dette. Forbrenning av restavfall gjør det mulig å sende varmt vann tilbake til innbyggerne, slik at byens folk både får miljøvennlig oppvarming og et bedre inneklima.

Tekniske data

 • Byggeår: 1966/67
 • Mottak av avfall: Inntil 120 000 tonn
 • Årlig produksjonskapasitet/teknisk installert kapasitet: 250 GWh – (Linje 1:16 MW, linje 2: 16 MW, driftstid 8 150 timer/år)
 • Fjernvarmeproduksjon: 250 GWh – tilsvarende oppvarmingsbehovet til 33 000 leiligheter med et gjennomsnittlig årlig forbruk på 7 500 kWh
 • Energiutnyttelse: 90 % (kun fjernvarme)
 • Elektrisitetsproduksjon: Ingen

Aske og vannrenseslam

Bunnaske leveres til sortering og gjenvinning av metallfraksjon og etterbehandling. Flyveaske leveres til deponi for farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand. Vannrenseslam leveres til deponi for farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand.

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Kontakt

Telefon
23 48 36 50
E-post
postmottak@reg.oslo.kommune.no
Postadresse:
Pb. 14, Vollebekk
0516 OSLO
Besøksadresse:
Brobekkveien 87