Til innhold
Etater, foretak og ombud

Renovasjonsetaten

Kontakt

Telefon

23 48 36 50

E-post

Chat med Renovasjonsetaten

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 14 Vollebekk, 0516 OSLO

Besøksadresse

Haraldrudveien 20, 0581 OSLO

Åpningstider

Uke 50

 • Mandag: 08:00 - 15:35
 • Tirsdag: 08:00 - 15:35
 • Onsdag: 08:00 - 15:35
 • Torsdag: 08:00 - 15:35
 • Fredag: 08:00 - 15:35
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Hvert mottak har egne åpningstider.

Uke 51

 • Mandag: 08:00 - 15:35
 • Tirsdag: 08:00 - 15:35
 • Onsdag: 08:00 - 15:35
 • Torsdag: 08:00 - 15:35
 • Fredag: 08:00 - 15:35
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Hvert mottak har egne åpningstider.

Uke 52

 • Mandag: 08:00 - 15:35
 • Tirsdag: 08:00 - 15:35
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: Stengt
 • Fredag: 08:00 - 15:35
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Hvert mottak har egne åpningstider.

Renovasjonsetaten

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Vi samler inn papp, papir og kartong som blir til nye produkter. Det samme gjelder glass- og metallemballasje og tekstiler på innsamlingspunkter i hele byen. Ting du ikke vil ha lenger, kan leveres på våre mini- og gjenbruksstasjoner. Farlig avfall må du levere til våre mottak. Batterier og lyspærer kan du levere tilbake til utsalgsstedet.

Hageavfall og større typer avfall kan du levere på våre gjenbruksstasjoner. Hageavfallet blir til førsteklasses jordprodukter. Det andre avfallet blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte.

Bor du i Oslo har du plikt til å kildesortere og sikre at avfallet blir tatt hånd om på en miljøforsvarlig måte. Riktig kildesortering ved kjøkkenbenken og ellers i hverdagen kommer miljøet og byen til gode.

Takk for at du kildesorterer!

Pressekontakter og kontaktpunkter

Kundetorg

Telefon: 23 48 36 50

E-post:

Manglende blå og grønn poser i butikk

E-post:

Gebyr

Telefon: 23 48 36 30

E-post:

Presse- og mediekontakt

Jørgen Bakke Fredriksen

Mobilnummer: 977 15 689

E-post:

Kommunikasjonsdirektør

Kjersti Kristoffersen

Mobilnummer: 976 97 606

E-post:

SirkuLÆR – opplærings- og besøkssenter

Linda Thorsteinsen

Mobilnummer: 481 10 263

E-post:

SirkuLÆR – opplærings- og besøkssenter

Kristin Nordstrøm

Mobilnummer: 952 71 727

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Fakturaadresse:
Renovasjonsetaten, Oslo kommune fakturasentral, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo

Organisasjonsnummer: 976 820 088